skip to content

thoughts, mõtted, мысли

mõtteid ACTA-st ja meie valikutest

Posted by kronja (kronja) on Feb 08 2012
thoughts, mõtted, мысли >>

täna siis härra ansip avalikult toetas ACTA vastuvõtmist - loe näiteks siin

see pani mind mõtlema, mida peaks tavakodanik antud situatsioonis tegema? ühelt poolt väidavad paljud, et ACTA hakkab (valusalt) mõjutama meid (internetikasutajaid) edaspidi; et see võib piirata inimeste õigusi suurkorporatsioonide sissetulekute nimel; et see annab autoriõiguste kaitsjatele kätte liialt tugevad trumbid. teiselt poolt nüüd avalikult ütleb meie peaminister, et tema meelest "on tegemist ülimalt õige asjaga".

Peaminister küsis, kas tõesti Rootsi peaminister või Ameeria Ühendriikide president lähtusid lepingut allkirjastades soovist keerata ühel päeval Internet kinni? "Rootsi austatakse sõnavabadust veelgi rohkem, kui seda austatakse Eestis. Absoluutselt on välistatud, et Rootsi valitsus teeks midagi, mis ahistaks inimeste ligipääsu informatsioonile, ahistaks kuidagi moodi sõnavabadust," lisas ta.

peaminister toetab ACTA't, sest et usa on seda toetanud? sama usa, mille kaubanduskoda "survestas eestit kruvisid kinni keerama"?

 

et lihtkodanik (nagu mina) jõuaks tõeteradeni peaks ta läbi lappama hullu hunniku seaduseid ja materjale (pealegi, osa dokumente ACTA'ga seoses on salastatud ning isegi peaministril pole võimalust neid lugeda). enamusel meist pole seda aega lugemiseks leida - töö, pere, hobid, lapsed. seega me peaksime otsustama, keda me usume ning selle alusel langetama otsuse.

kas ma usun kogukond.org tegelasi või andrus ansipit (kes oma it-alastelt oskustelt on veel vähemgi arenenud kui mart laar, kellel teadagi sai natuke aega tagasi facebookis ruum otsa)?

ma usun oma skype kolleege, ma usun SOPA (mis on ACTA õde või vend) ohtudele väga selgelt vihjanud google'i ja vikipeediat, ma usun acta.ee lehekülje valmimise taga seisvaid inimesi. aga ma ei usu, et meie peaminister on teemaga piisavalt kursis, et võtta selline vastutus ja arvata ACTA'st kui "ülimalt õigest asjast".

 

ma arvan et meie, eestimaa inimesed, peaksime tulema laupäeval, 11 veebruaril kell 13:00 rahumeelsele meeleavaldusele rääkima meie valitsusele, mida meie arvame ACTA'st. ma arvan, me peaksime neile meelde tuletama, kes on eestis kõrgeima võimu kandja.

Last changed: Feb 08 2012 at 14:21

Back

Coded with validXHTML, CSS and tested for WCAG Priority 2 Conformance.

Powered by Website Baker, design by gavjof