skip to content

thoughts, mõtted, мысли

mupo kui riigi kaikapikendus

Posted by kronja (kronja) on Mar 17 2009
thoughts, mõtted, мысли >>

eestis, vabas (mõne väitel) riigis, on osad otsused ikka väga kahtlase maitsega...

mis asi on munitsipaalpolitsei sisuliselt? loeme nende endi leheküljelt:

* Tallinna linnavolikogu poolt vastuvõetud eeskirjade täitmise üle järelevalve teostamine ja nende rikkumistel väärteomenetluse teostamine.
* Tallinna linnavalitsuse volitusel seaduste täitmise üle järelevalve teostamine ja väärtegude menetlemine.
* Tallinna linna omandis või valduses oleva vara valve.
* Tallinna linna asutustes ja avalikel üritustel avaliku korra tagamisel osalemine.
* Tallinna väärteoasjade registri ning muude ameti ülesannete täitmiseks vajalike registrite ja andmekogude pidamine.
* Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti pädevusse kuuluvates küsimustes Tallinna õigusaktide väljatöötamine.
* Ennetustöö oma pädevusse kuuluvate väärtegude ennetamise osas.

vabas tõlkes - muidu korralike, aga vahest (mõnedest) reeglitest kõrvale kalduvate linnakodanike ajude nussimine. valesse kohta parkinud ärimees, piletita sõitnud tudeng, pesemata jäänud takso, prügiveoga hilinenud äri - kõik need (ja taolised) asjad kuuluvad mupo huviorbiiti.

ei ole mõtet vaielda, kas need tähelepanu vajavad asjad on tegelikult vajalikud või mitte - kõik me tahame elada puhtas linnas ja ka pileti eest maksmine võiks olla iga kodaniku loomulik käitumisviis. aga mis peaks olema suurem mure - valesti pargitud auto või narkarid makke varastamas? ma pakun, et suurim probleem on hoopis auk eelarves, mille parandamiseks sobivad kõige paremini just sinu ja minu rahakott (aastaga on 28 korda kasvanud trahvide arv, džiizas...) lisaboonusena on kõik linnakodanikud kasvatatud teadmises, et neid jälgitakse ja reeglite rikkumine tähendab karistust. tulemus - papp taskus ja kuulekas lambakari... ja vabaduses narkarid, sest et nemad peavad oma asjadega ise hakkama saama, ja selleks sobivad kõige paremini minu auto makk või veljed..

edit: ahjaa, kirjutama seda jura siia pani mind see postimehe uudis.

 

Last changed: Mar 18 2009 at 14:50

Back

Coded with validXHTML, CSS and tested for WCAG Priority 2 Conformance.

Powered by Website Baker, design by gavjof